POVÍDÁNÍ A ZAJÍMAVOSTI O CHOVU I VÝBĚRU KOŤÁTKA

28.05.2015 12:28


               Chov  koček aneb výběr koťátka

    Ragdoll  

 kočka patří v poslední době k vyhledávaným plemenům koček. Tato obliba, ale s  sebou nese i negativní jevy, o kterých zájemce o kotě nemusí mít při výběru  svého vytouženého koťátka ponětí. Vedle inzerátů na koťata s PP se v inzerci  objevuje záplava nabídek koťat bez PP, které často slibují typová koťátka po  rodičích s PP, nebo jednom rodiči s PP, odčervení a očkování atd. V poslední  době se ale setkávám s nepříjemnými zkušenostmi majitelů koťat, kteří si  zakoupili ragdollí kotě a místo radosti ze čtyřnohého mazlíčka se dostavilo  zklamání a často i smutný konec, končící smrtí kotěte nebo mladé kočky. I zde  platí, že papír (nebo internetové stránky) snesou všechno a realita je poněkud  jiná, což laik při pročítání inzerátů na první pohled nepozná. Nízká cena kotěte  navíc sebou nese další skryté finanční výdaje, a to zejména na očkování nebo  veterinární péči. Rozhodla jsem se proto vytvořit následující text tak, aby  zájemce o kotě poznal zásady chovu koček, mohl se snadněji orientovat v záplavě  inzerátů koťat, a tím se vyvarovat koupě kotěte z problémových chovů. Na konci  článku najdete shrnutí toho, na co si dát pozor při výběru koťátka.    

Kotě s PP nebo bez PP

Po rozhodnutí o pořízení koťátka se zpravidla jako první objevuje  otázka, zda si pořídit kotě bez PP nebo s PP. Většinou se zájemci rozhodují pro  kotě bez PP, protože rodokmen nepotřebují a na výstavy nebo do chovu kotě  nehledají. Tady se ovšem objevuje první mylná domněnka: rodokmen (PP) je  podmínkou k chovu a výstavám a PP zvedá cenu kotěte. Ve skutečnosti si zpravidla  žádný chovatel neklade podmínky, které zavazují nového majitele kotěte k  výstavám a chovu. V první řadě mu záleží na tom, aby se jeho kočičí drobeček  dostal do láskyplných rukou. Pro úplnou informaci uvedu,  že cena jednoho rodokmenu je 150 Kč, což představuje tu nejmenší finanční  položku, kterou chovatelé do kotěte investují. Důvod, proč jsou ceny koťat s PP  a bez PP odlišné, je třeba hledat v řadě jiných skutečností souvisejících s  etikou chovu, se záměrem chovu samotného, s veterinární péčí, očkováním,  testováním genetických vad, zajištěním kvalitní stravy, důstojných životních  podmínek pro kočky i jejich koťata atd. Výsledkem toho všeho  (což není na první  pohled vidět při pročítání záplavy inzerátů) je zdravý, opravdu ragdollí kočičí  mazlíček, který bude svému páníčkovi dělat dlouhou dobu kočičí společnost.  Pojďme se tedy blíže podívat na chov koček s PP a na vše, co s tím souvisí.

                      .

                                                                                                                                                           Chovatelský záměr

Na začátku rozhodnutí věnovat se chovu je u většiny chovatelů na  prvním místě láska ke kočkám. Každý chovatel, který se rozhodne zodpovědně  věnovat svůj čas a finanční prostředky odchovu koťátek má svůj cíl chovu.  Prvotním záměrem samozřejmě je zdraví koček a jejich pohoda, dále pak odchov  typových a zdravých koťátek, která budou nést znaky daného plemene a která budou  dělat radost svým novým majitelům. V dalším kroku přichází rozhodnutí věnovat se  určitým barevným varietám plemene. Kromě jiných znalostí vyžaduje chov koček  rovněž znalost genetiky, na základě které chovatel volí vhodné rodiče, dokáže  určit předpokládané barvy koťat z konkrétního spojení aj. Nápomocní v tomto  směru jsou rovněž poradci chovu. Typ koček je posuzován na mezinárodních nebo  národních výstavách koček. Chov nemá  být v žádném případě založený na vidině finančního zisku z prodeje koťat a  bezmyšlenkovitém krytí koček  různých barevných variet bez dodržení doporučených, popř. přípustných páření.  Zájmový chov se zodpovědným přístupem ke zajištění výborných životních podmínek  a kvalitní stravy pro kočky, veterinární péče, řádného očkování a testování  koček představuje nákladný koníček, který nepatří rozhodně mezi ziskové  činnosti. O zájmovém chovu s chovatelským záměrem ve smyslu výše uvedeného textu  se můžeme zmiňovat pouze v případě chovu koček s PP. U koček bez PP není znám  jejich původ, a proto žádný z prodávajících nemůže zaručit, že jde o Ragdollí čistokrevnou kočku, typovou kočku atd. Pokud se rozhodnete pořídit si ragdollí  koťátko, nebo koťátko jiného plemene, je jedinou zárukou jeho původu rodokmen.  Barva kotěte, jeho vzhled připomínající určité plemeno vám v tomto případě nikdy  nezaručí, že z koťátka vyrostou takové kočky, které znáte např.z výstav ušlechtilých koček.

                                               

Chovatelská stanice

Chovatelská stanice je dle Chovatelského řádu ČSCH-SCHK "chráněné  jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému v ČSCH. Opravňuje jej  k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy". U nás  se nejčastěji setkáte s registrací stanic ve FIFE, jejímž členem je Sdružení  chovatelů koček v České republice (SCHK), nebo ve WCF a CFA. Jde o mezinárodní  svazy chovatelů koček. U koček bez PP nelze hovořit o chovatelské stanici,  protože jde o neregistrovaný chov, který se neřídí žádnými pravidly, a proto  nemáte na kotě žádnou záruku.

Chovnost

Až do konce roku 2012 musely kočky získat chovnost na výstavách ve třídě otevřené určené  pro kočky od 10 měsíců stáří. Od 1. 1. 2013 byla povinnost uchovnění na  výstavách zrušena. Nově je podmínkou k získání chovnosti dosažení věku 1 roku (v  odůvodněných případech je možné žádat o výjimku pro krytí ve věku 9-12 měsíců).  Další podmínkou je dodání veterinárního atestu, kterým se dokládá, že kocouři  mají normálně vyvinutá a sestouplá varlata a kočky i kocouři nemají pupeční  kýlu. Tento atest se přikládá k žádostem o vystavení rodokmenů prvních potomků.  Vzhledem k těmto změnám v chovnosti jsou neopodstatněné argumenty, že kotě po  rodičích s PP nemá rodokmen, protože majitel nechtěl trápit kočky na výstavách,  nestihl kočku na výstavě uchovnit aj. Zodpovědný chovatel i bez posouzení na  výstavě z chovu vyřazuje kočky, které neodpovídají svým vzhledem danému  plemeni a které nesou zjevné genetické vady, např. šilhavost, zálomky na ocase,  nesestouplá varlata, nekorektní zkus, hluchota zejména u čistě bílých koček aj.  Na těchto kočkách nelze odchovávat koťátka. Dále  platí, že kočky s PP nesmí být použity na odchov  koťat bez PP. Znamená to, že všechna koťata z vrhu po uchovněných rodičích musí  dostat rodokmeny. Z toho rovněž vyplývá, že je neopodstatněné používání koček s  PP k odchovu koťat bez PP, což se často objevuje v inzerátech. Zájemce o kotě by  mělo v tomto případě zajímat, proč rodiče nejsou chovní a proč jsou tedy na  nich odchovávány koťata bez PP. Příčinou totiž může  být výše uvedené vyřazení z chovu z důvodu genetických vad.

                                   .

Chov koček

Jakmile kočky získají chovnost, mohou být zařazeny do chovu.  Kočka může být kryta po dosažení 1 roku věku. Výjimkou jsou kočky, kdy na  základě lékařské zprávy veterináře může být povoleno krytí kočky od 10 měsíců  stáří. Kocouři mohou krýt taktéž od 1 roku věku. Kočka může mít maximálně 3 vrhy  za období dvou let. Chovný kocour může v průběhu 14 dní krýt maximálně dvě různé  kočky, s výjimkou jednoho náhradního krytí. Kočky, které rodí opakovaně  císařským řezem jsou vyřazovány z chovu. Vhodné spojení kočky a kocoura se volí  na základě toho, jaké vlastnosti chce chovatel u koťat získat. Důležité je  rovněž volit rodiče koťat tak, aby nedocházelo k úzké příbuzenské plemenitbě,  která je určena pro zkušené chovatele a jen pro přesně daný chovatelský záměr. U  koček bez PP nemůže nikdo zaručit, zda rodiče koťat nejsou v příbuzenském  vztahu, což může přinášet zdravotní rizika pro koťata. Rodiče koťat jsou  testování na infekční nemoci FIV a FeLV. Nemocné kočky předávají infekci svým  potomkům a takto nakažená koťátka se zpravidla nedožívají více jak 1 roku.  Protože u britských i ragdollích koček vyskytuje dědičné onemocnění ledvin (PKD) a dědičné  onemocnění srdce (HCM), mají být kočky pozitivní na tyto nemoci vyřazeny z  chovu.

                 

Koťátka

Koťátka přicházejí na svět po cca 64 dnech březosti kočky. Délka  březosti může být o 4-5 dnů kratší nebo delší než uváděný průměr. Zhruba od 4  týdnů začínají koťátka jíst kromě mateřského mléka i pevnou stravu. Důležité je  zajištění kvalitní stravy pro koťátka i kojící kočku. Nevhodná strava má špatné  následky, odrážející se na vývoji koťátek a kondici jejich matky. Odběr koťat je možný ve věku 13 týdnů,  kdy jsou koťátka již plně odstavená a socializovaná. Pro správnou socializaci  kotěte je důležitý nejen kontakt s běžným provozem domácnosti, ale rovněž  kontakt s matkou a ostatními sourozenci. Nesocializované, brzo odebrané kotě  může mít problémy se začleněním do běžného života v nové rodině, což se  projevuje např. agresivitou vůči majiteli. Ve věku 13 týdnů jsou koťata očkována  na infekční nemoci. První vakcinace se provádí zpravidla ve věku cca 8 týdnů,  přeočkování následuje po 3-4 týdnech. Zhruba týden po druhém očkování jsou  koťátka připravena k odběru. Povinné je očkování proti panleukopenii,  kaliciviróze a rhinotracheitidě. V očkovacím průkazu musí tedy být uvedeno  očkování a přeočkování koťat proti těmto nemocem, tedy dvě očkování v odstupu 3-4 týdnů. Koťata se dále minimálně 2x odčervují, což musí být rovněž uvedeno v  očkovacím průkazu. U koťátek si dále ověřte, zda nejsou zablešená a zda nemají  zahleněné nosní dírky a oči. Rovněž uši koťat a zadeček musí být čistý.

Prostředí

Kočky žijí společně s člověkem v domácnostech, kde hygienické  podmínky odpovídají standardním zvyklostem člověka. V žádném případě nemají být  trvale odděleny od obytných prostor bez kontaktu s člověkem. Důležité je rovněž,  aby byl zachován optimální počet koček na obývanou plochu. Kočky nesmí být  vystaveny trvalému stresu z nedostatku prostoru.  Kočky nesmí být rovněž drženy  v klecích. Výjimku stanoví např. ohrádky pro koťátka, nebo izolace nemocných  koček. Chovatel musí kočkám dále zajistit odpovídající množství misek na krmení,  záchodků, škrabadel a pelíšků na spaní. Kočky žijí v trojrozměrném prostoru, a  proto musí mít možnost přístupu na vyvýšená místa

                                 .

Výše uvedené skutečnosti se  řídí chovatelskými předpisy (viz Použité zdroje), jejichž dodržováním jsou  vázání chovatelé koček s PP. V případě koček bez PP neexistují žádná pravidla,  která musí být dodržována a tomu následně odpovídá kvalita koček a hlavně jejich  zdravotní stav a mnohdy i podmínky, ve kterých vyrůstají. Každý, kdo se chce  věnovat chovu zodpovědně, má možnost stát se členem Sdružení chovatelů koček v  České republice. Náklady na formální záležitosti s tím spojené jsou minimální ve  srovnání s finančními náklady pro zajištění kvalitní výživy, veterinární péče,  zdravotních testů a dalších potřeb pro kočky. Otázkou tedy zůstává, jaké jsou  skutečné důvody odchovávat koťata bez rodokmenu s nejasným původem, bez  zajištění testů, vakcinace, kvalitní stravy atd.  Na to by si měl dát pozor  každý zájemce o kotě.  

              SOUHRN RAD

      Na co si dát pozor  při výběru koťátka                                  

     Odrážka

Pokud chcete kotě konkrétního plemene, kupte si kotě s rodokmen, který zaručí jeho původ. Nelze hovořit o chovu typových a    čistokrevných koček v případě odchovů bez PP, u kterých není znám původ rodičů    kotěte a které nemají exteriérové   znaky daného plemene, které jednoznačně posoudí posuzovatel na výstavě nebo   zkušený chovatel s registrovanou stanicí. Jestli vám nezáleží na konkrétním plemeni kočky,   rozhodně uděláte lépe, když poskytnete domov opuštěným kočičkám z útulku.

     Odrážka

Při výběru kotěte se nenechte unést nedočkavostí a nadšením pro   koťátko, ale v klidu se podívejte po různých nabídkách koťat, prostudujte si   internetové stránky různých stanic a domluvte si návštěvu ve vybraných   stanicích. Podívejte se na prostředí, ve kterém kočky žijí, nechte si   ukázat koťátka a matku, popř. oba rodiče koťat. Pokud se vám cokoliv nezdá ať    už v prostředí samotném, nebo u koček, popř. na přístupu chovatele k vám, koupi   kotěte z takových podmínek pečlivě zvažte. Nekupujte koťata z klecových   odchovů nebo z prostředí s nevyhovujícími hygienickými podmínkami.

     Odrážka

Rozhodně byste neměli kupovat kotě "ve dveřích" bez kupní   smlouvy, povinného očkování a záruky původu plemene, tj. rodokmenu. Ani v   případě výběru kotěte neplatí, že levnější koupě je správné rozhodnutí. Osobně    znám smutné příběhy zklamaných majitelů takovýchto koťat, které nejednou končí   smrtí mazlíčka kvůli nezodpovědnému přístupu "chovatele".

     Odrážka

Nechte si předložit očkovací průkaz, ve kterém musí být uvedeno   povinné očkování proti panleukopenii, kaliciviroze a rhinotracheitidě,    potvrzené razítkem veterinárního lékaře. Každé kotě musí být naočkováno cca ve   věku 8 týdnů a poté přeočkováno po 3-4 týdnech. Každé kotě musí mít   vlastní očkovací průkaz. Taktéž v očkovacím průkaze musí být uvedeno min. 2x   odčervení koťat. Předčasným odběrem nenaočkovaného kotěte vystavujete   kotě zdravotnímu riziku a sebe nepříjemnostem. Povinné očkování musí mít   samozřejmě i rodiče koťat, což by na požádání měl chovatel rovněž doložit   jejich očkovacím průkazem.

     Odrážka

Zajímejte se o to, zda jsou kočky testovány na FIV a   FeLV. Na FeLV je možné kočky očkovat. Někteří chovatelé prodávají koťata   vakcinována na tuto smrtelnou infekční nemoc, která se mezi kočkami   neočkovanými a netestovanými objevuje. Testy na infekční nemoci jsou   směrodatné jen tehdy, jestli se kočka od jejich provedení nedostala do styku s   cizími kočkami (např. krytí, pohyb venku, výstavy).

     Odrážka

Zjistěte, zda chovatel má povědomí o genetických nemocech,   které se mohou u daného plemene vyskytnout. U britské kočky se jedná o dědičné   onemocnění ledvin (PKD) a dědičné onemocnění srdce (HCM), o   kterých by měl chovatel vědět a měl by zajistit testování svých chovných   koček, aby nedocházelo k odchovu nemocných koťat. Žádejte předložení těchto   testů při odběru kotěte a nespokojte se se slovním ujištěním, že kočky jsou   testované.

     Odrážka

Chovateli se zodpovědným přístupem k chovu koček záleží na svých odchovech a zajistí pro majitele svých koťat   chovatelský servis, tj. rady a pomoc po celou dobu života kotěte, a to bez ohledu na to, zda je   kotě určeno k chovu nebo na mazlíka.

 

—————

Zpět


Kontakt

Ragdoll Bandini CZ, chovatel. stanice

Moravská Huzová
Štěpánov
78313 u Olomouce


+420.602 708 061